Celostátní velká výměna zkušeností

Olomouc 2001

Po cestě - zastávka v Hynčině - pes Ben.

Bes Ben je původem ze Západních Čech z Plzně a po té z Horažďovic.

Z plzeňského útulku prošel Ben Horažďovicemi, Prahou a zakotvil na Moravě v Hynčině u Šumperka.

Ben je hodně hravý a na Moravě se mu líbí.

A to už je herna na CVVZ v Olomouci.

Best podepisuje Březové lístky

Prezentace Borovice

Honza Křižka a Best.

Best při pilné práci.

Účastníci se zapisují do jednotlivých seminářů.

Na CVVZ bylo možno ledacos užitečného i zakoupit.

Nakladatelství Marvenec zde ani letos nechybělo.

Nemo

Galén

Prezentace účastníků byla letos téměř bez front.

Zahajovací rituál byl na zahradé druhé základní školy.

Jednotlivé postavy zde držely cedulky s úkoly.

Tmavá zahrada byla osvětlena jen několika svíčkami.

Účastníci tvořili lampionový průvod.

Opětovné zapalování lampionů po rituálu před cestou zpět.

Pracovní jednání lektorů.

Na chodbách bylo vystaveno mnoho zajímavého.

V bufetu.

Nástěnky - prezentace sdružení a oddílů.

Na nástěnkách na chodbách bylo na co koukat.

Pirát - zřejmě shání stany.

V bufetu.

Bufet byl rozsáhlý.

V tělocvičně se sportovalo.

V druhé tělocvičně byla zase jakási gymnastika či co.

Zpátky          Na další stranu