PONS 2002

Gratulanti Jerrymu.

Gratulantů bylo hodně.

Riki dosáfý 7. stupeň Březového lístku.

Gratulanti Rikimu.

Podepisování dalších Březových lístků.

A to už je večer při kytaře.

  Při kytaře se sedělo až do noci.

Na kytaru teď hraje Jerry.

Matěj nakupuje od Galéna Žluté kvítky.

Galén předává prezidentství Galénovy nadace Břéťovi Boháčovi.

Břeťa Boháč převzal funkci prezidenta Galénovy nadace.

Sobotní večer.

Zasloužený večerní odpočinek.

Kytary se ujal Břéťa Boháč

Kikimora, Matěj a Galén.

Janík, Blanka Černá a Henky.

Henky, Kondor  a Jerry.

Půlnoc se pomalu blíží.

Písničky občas vystřídaly i vtipy.

Kšanďák, Riki a Datel.

Janík, Blanka, Henky a Jerry.

Kšanďák a Riki

V neděli se jednalo dále.

Jednání o Čestném Březovém lístku.

A to už  PONS opravdu končí.

Zpět          Na předchozí stránku