PONS 2002

Galén a Honza Křižka

Kšanďák a Jerry

Datel, Kšanďák a Jerry.

Rosťa, Jura a Matěj.

Honza Křižka - Jnaík a Galén.

Jerry, Kondor a Roman Petrus.

Knihy nakladatelství Ostrov.

Kondor při prohlížení knih.

Rosťa a Jura.

O přestávce mezi jednáním.

Břéťa Boháč

Kuloárová jednání.

Při obědě.

Henky.

Janík, Galén a Riki.

Henky si porhlíží udělovací listinu Zlatého Březového lístku.

Další přestávka v jednání.

Ani o přestávkách se ale nezahálelo.

Blanka Černá, Tomáš Matuška a  Galén

U večeře.

Uzlování v jídelně.

Kompletní sada Bžezových lístků od 1. do 12. stupně včetně Čestného BL.

Další kuloárová jednání.

Kšanďák předává Jerrymu 6. stupeň Březového lístku.

Jerry přebírá karmínový Březový lístek.

  

Zpátky          Na další stranu